A földgáz olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, a földgázellátásról szóló törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázokat is.

A földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok olyan mesterségesen előállított gázkeverékek, amelyek a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék a földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz minőségére vonatkozó a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott minőségi követelményeknek.

A felhasználók, rendszerüzemeltetők, a rendszerhasználók és a termelők.

A földgázkereskedő végzi a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlását és értékesítését, amely a földgázellátásról szóló törvény alapján engedélyköteles tevékenység.

A szállítási rendszerüzemeltető, a földgáztárolói engedélyes és a földgázelosztó.

A földgázelosztó a földgáz elosztóvezetéken történő továbbítását végzi a felhasználóhoz. A földgázelosztás földgázellátásról szóló törvény alapján engedélyköteles tevékenység.

A naptári év október 1-jén reggel 6.00 órától a következő naptári év október 1-jén reggel 6.00 óráig tartó időszak, az átadási-átvételi pontban érvényes helyi idő szerint.

Az a hőmennyiség, amely állandó nyomáson, meghatározott (1 m3) mennyiségű gáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az égéstermék véghőmérséklete megegyezik a kiindulási hőmérséklettel, valamint mind a kiindulási komponensek, mind az égés termékei gáz halmazállapotúak (MSZ ISO 6976). A fűtőérték a földgáz kémiai összetétele alapján kerül meghatározásra, mértékegysége MJ/m3.