Villamosenergia-kiskereskedelemmel kapcsolatos kérdések és válaszok

A 3×63 Amper névleges csatlakozási teljesítménnyel rendelkező fogyasztók kötelesek a versenypiacról vételezni, az ez alatti névleges csatlakozási teljesítménnyel rendelkező fogyasztók erről szabadon dönthetnek.

A versenypiacról vételező fogyasztók szabadon választhatnak a piacon lévő kereskedői ajánlatok közül, amelyek alapján rögzített és fix feltételek szerint köthetnek szerződéseket meghatározott időtartamra. A szerződéses időtartam alatt a szerződés kondíciók és az ár nem változnak.

Egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező egyetemes szolgáltató által történő villamosenergia-ellátás, államilag ellenőrzött feltételek és áralkalmazási szabályok szerint. Az egyetemes szolgáltatást az arra jogosultak vehetik igénybe, akik szabadon dönthetnek a versenypiaci vételezési forma mellett is.

A fogyasztásmérő kialakítása, a fogyasztói igény jelzése alapján, a Hálózati Engedélyes kötelezettsége.

A versenypiacra lépés alapvető feltétele, hogy a piaci szereplő villamosenergia-kereskedelmi és mérlegkör-tagsági (ez utóbbit a kereskedelmi szerződés gyakran magában foglalja) szerződéssel rendelkezzen. A szerződés megkötéséhez több kereskedői ajánlat bekérése ajánlott, az éves fogyasztási mennyiség alapján. A szerződés aláírása után a kereskedő bejelenti piaci szereplő versenypiacra történő kilépését a Hálózati Engedélyesnél, felhasználónak a piacra lépés előtt legalább 30 nappal fel kell mondania az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződését, az abba foglaltaknak megfelelően.

A villamosenergia-kereskedelmi szerződés aláírása után a kereskedőváltást az új kereskedő jelenti be a Hálózati Engedélyesnél.

A területileg illetékes Hálózati Engedélyes hibabejelentő csatornáján keresztül lehet az áramszünetet és más hálózati problémákat bejelenteni.

A villamos energia végfelhasználói pontra történő eljuttatásához és elosztáshoz használt vezetékrendszer tulajdonosa és üzemeltetője, amely tevékenységekért rendszerhasználati díjakat jogosult beszedni. Az engedélyes tevékenysége területhez kötött, a piaci szereplők által nem megválasztható.

A Felhasználó és a Kereskedő egyedi megállapodása alapján egyedi időtávú szerződések köthetők. A gyakorlatban a legtöbb szerződés időtartama egy naptári évre szól.

A Fogyasztónak rendelkeznie kell Hálózat csatlakozási szerződéssel, a rendelkezésre álló teljesítmény- és Hálózathasználati szerződéssel, a rendszerhasználat feltételeinek rögzítéséhez.

A villamosenergia-kereskedő az általa a fogyasztó számára betáplált villamos energia mennyiség után küldi meg számláját. A területileg illetékes Hálózati Engedélyes a villamosenergia-hálózat biztosításáért rendszerhasználati díjat jogosult szedni, amely alapján számlát küld a fogyasztónak.

A fogyasztó számára eljuttatott villamos energia átviteléhez használt hálózati rendszer üzemeltetése, karbantartása és felügyelete alapján a területileg illetékes Hálózati Engedélyes a fogyasztótól rendszerhasználati díjat jogosult szedni, amely alapján számlát küld a fogyasztónak. A rendszerhasználati díjak az ország területén mindenhol hatóságilag meghatározottak és megegyező mértékűek.

Előre nem meghatározott, de csúcsidőn kívüli időszakban, szakaszosan üzemeltetett berendezésekhez tartozó villamosenergia-fogyasztás, ha a berendezések vezérelt áramkörre vannak csatlakoztatva.

Profilos fogyasztási helyekre, a szerződéses időszak első- és utolsóelőtti hónapja között, a Mértékadó Éves Fogyasztási mennyiség alapján a kereskedő átalány díjat számláz ki. A szerződéses időszak utolsó hónapjában, elszámoló számla kiállítására kerül sor.

A fogyasztó számára a Hálózati Engedélyes által, az előző fogyasztási időszakok alapján megállapított éves fogyasztási mennyiség.

Azon felhasználók villamosenergia-mennyiség elszámolási rendszere, amelyek terhelési görbe rögzítésére alkalmas fogyasztásmérő készülékkel rendelkeznek.

A Kereskedő által a szerződéses időszak minden hónapjában elszámoló számla kiállítására kerül sor, havi fogyasztásuk alapján.

Profilos elszámolás esetén az óra leolvasása a Hálózati Engedélyes által évente egy alkalommal történik. Idősoros elszámolás esetén a mérőóra leolvasás gyakorlatilag folyamatos.

Igen, a profilos fogyasztók a kereskedőnél tett bejelentéssel módosíthatnak a Mértékadó Éves Fogyasztási mennyiségen.